}

Om oss

Om A.L Høyer

A.L. Høyer er et frittstående og selvstendig rådgivende ingeniørfirma innenfor fagområdene byggeteknikk, bygningsfysikk og prosjektadministrasjon. Vi er lokalisert på Nenset sentralt i Grenland, mellom Skien og Porsgrunn. Vårt markedsområde er i hovedsak fra Agder til Oslo med hovedvekt på Grenland.


Firmaet har lang tradisjon som et frittstående og ansatteiet firma med stabil bemanning. Vi er i dag 15 ansatte fordelt på 7 sivilingeniører, 7 ingeniører, og 1 regnskapsmedarbeider.
Firmaet er i dag…

Kompetanse

A.L. Høyer utfører rådgivertjenester for mange typer bygg og for ulike byggherrer innenfor privat- og offentlig sektor.
Vår erfaring kommer fra oppdrag av varierende størrelse, art og alle typer oppdragsgivere. Store deler av våre referanseprosjekter kommer fra oppdrag i industrien, men omfatter også større og mindre oppdrag for offentlige byggherrer. Vi arbeider også tett med totalentreprenører i ulike oppdrag. I tillegg omfatter referanselisten flere store offentlige oppdrag, både med ansvar f…

Historie

A.L. Høyer ble grunnlagt av Andreas Lous Høyer i Oslo i 1931. I 1953 startet det sin virksomhet i Skien og filialen ble etterhvert et selvstendig personlig eiet firma som varte frem til 1989. Det ble da organisert som et aksjeselskap med navnet A.L. Høyer Skien A.S. I 2021 byttet vi navn fra A.L. Høyer Skien AS til A.L. Høyer AS. Firmaet er i dag heleid av ansatte.

Firmaet har hele tiden hatt hovedtyngden av oppdragene i nærområdet, men har også tradisjon for å gjennomføre store og komplekse op…