}

Byggeteknikk

Vi utfører oppdrag som rådgivende ingeniører byggeteknikk i et bredt spekter av prosjekter. Våre tjenester blir benyttet både i prosjekter som omfatter nybygg og ombygging/rehabilitering både i industrien og for andre private og offentlige oppdragsgivere.

Vi utfører oppdrag innenfor følgende fagområder:
⦁ Konstruksjonsteknikk
⦁ Fundamentering og grunnarbeider
⦁ Beskrivelser og anbudsdokumenter
⦁ Tilstandsregistreringer og -kontroller
⦁ Tegnetjenester
⦁ Uavhengig kontroll, både av prosjektering og utførelse
⦁ Ansvarlig søker


Vi arbeider kontinuerlig med å oppdatere og vedlikeholde vår faglige kompetanse, og har som mål å benytte de meste rasjonelle verktøy og metoder for å gjennomføre våre oppdrag.
Modellering skjer ved hjelp av Revit eller Tekla. For enkle oppdrag eller tidligfase kan også AutoCad være aktuelt.


Til statiske og dynamiske beregninger og dimensjonering benyttes beregningsprogrammer med ulik kompleksitet tilpasset de ulike oppdragene. Vi benytter følgende beregningsprogrammer:
⦁ Focus konstruksjon
⦁ Robot Structural Analysis
⦁ G-PROG
⦁ OS-prog
⦁ FemDesign