}

Om A.L Høyer

A.L. Høyer er et frittstående og selvstendig rådgivende ingeniørfirma innenfor fagområdene byggeteknikk, bygningsfysikk og prosjektadministrasjon. Vi er lokalisert på Nenset sentralt i Grenland, mellom Skien og Porsgrunn. Vårt markedsområde er i hovedsak fra Agder til Oslo med hovedvekt på Grenland.


Firmaet har lang tradisjon som et frittstående og ansatteiet firma med stabil bemanning. Vi er i dag 15 ansatte fordelt på 7 sivilingeniører, 7 ingeniører, og 1 regnskapsmedarbeider.
Firmaet er i dag 100% eiet av ansatte.

 

Her finner du kontoret vårt: