}

Bygningsfysikk

Vi utfører oppdrag innen prosjektadministrasjon i et bredt spekter av prosjekter. Våre tjenester blir benyttet i prosjekter både i industrien og for andre private og offentlige oppdragsgivere.

Vi utfører følgende bygningsfysisk prosjektering:

  • Bygningsfysiske premisser
  • Energiberegninger
  • Energimerking
  • Gjennomgang og kvalitetssikring av detaljtegninger
  • Beregninger av varmeisolering, U-verdi beregninger
  • Radonvurdering
  • Rådgiving inne fuktsikring, lufttetthet, varmeisolering m.m.
  • Uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse
  • Skader / tilstandsvurdering