}

Herøya Industripark

Bygg 132

Rivningsarbeider og klargjøringsarbeider for ny drift i bygg 132 på Herøya Industripark. A.L. Høyer har bistått byggherren med oppfølging i utførelsefasen (BL), samt SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP) og utførelsesfasen (KU).

Arkitekt
Byggeår
2021-2022
Areal
10 000 m2
Entreprnør
AF Decom AS og Norva 24 AS
Tiltakshaver
RHI