}

UiO - Livsvitenskapsbygget

Bygget er et ekstremt komplekst og avansert tverrfaglig forsknings-og undervisningsbygg med mer enn 650 ulike tekniske systemer. Prosjektet gjennomføres med Lean Metodikk, Systematisk ferdigstillelse, Logistikk og Digitalisering som førende strategier.

Bygget er sertifisert i hht Breeam NOR Excellent for planleggingsfasen.

A.L. Høyer AS har rollen som PGL i prosjektet.

 

Illustrasjoner: Ratio Arkitekter og Mir.

Arkitekt
Ratio Arkitekter
Byggeår
2018 - 2024
Areal
Ca. 70 000 m2
Entreprnør
7 parallelle totalentrepriser med samspill
Tiltakshaver
Statsbygg