}

Noretyl Rafnes Bamble

Ny etantank

Teknisk bygg i plasstøpt betong, 120 m2. Bygget er et støttebygg for ny etantank på 35 000 m3. Bygget er fundamentert på veggbanketter.

Fundamenter og stålkonstruksjoner for gassrør fra kai til ny etantank.

Ca. 70.000 kg stål.

2 stk. kulverter for gassrør i plasstøpt betong.

Stålkonstruksjoner for supportering av gassrør i eksisterende stålbruer inne i fabrikkområdet.

Kompressorbygg 110 m2, med plasstøpt kulvert og fundament for kompressorutstyr. Tak med korrugerte stålplater på stålsøyler og bjelker.

Alle betong- og stålkonstruksjoner er 3d modellert og samkjørt med andre fagdisipliner. For alle stålkonstruksjoner er det utarbeidet produksjonstegninger.

Arkitekt
-
Byggeår
2013-2014
Areal
-
Entreprnør
Veidekke
Tiltakshaver
Noretyl